Cơ sở giải tích toán học (Biểu ghi số 114)

000 -Trường điều khiển
00885nam a22002177a 4500
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20160928120120.0
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc LIBVIBM
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
080 ## - Ký hiệu phân loại UDC
Chỉ số UDC 517
100 ## - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân G.M. Fichtengôn
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Cơ sở giải tích toán học
Thông tin trách nhiệm G.M. Fichtengôn.
Số của phần/mục trong tác phẩm T. 1
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản H. :
Nhà xuất bản Đại hoc và Trung học chuyên nghiệp,
Năm xuất bản 1972
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 39 Tr.
Kích thước, khổ cỡ 23,5 cm
520 ## - Tóm tắt/Chú giải
Trình bày các vấn đề giải tích toán học như số thực, hàm một biến, lý thuyết giới hạn, hàm liên tục một biến, lấy vi phân hàm một biến, các định lý của phép tính vi phân, khảo sát hàm nhờ đạo hàm, hàm nhiều biến
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Toán học
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Toán học giải tích
700 1# - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Hoàng, Hữu Đường
Thông tin trách nhiệm Dịch
700 1# - Tiêu đề bổ sung -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn, Hữu Ngự
Thông tin trách nhiệm Dịch
852 ## -
-- Tiếng Việt
-- VL00031
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Tiếng Việt
ĐKCB
Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Sử dụng nội bộ Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện lưu trữ Đăng ký cá biệt Dừng lưu thông Kho tài liệu Thư viện sở hữu Trạng thái mất TL Trạng thái hư hỏng
Tiếng Việt2016-09-28Sẵn sàng2016-09-282016-09-28Thư viện Viện vật liệu xây dựngVL00031Sẵn sàngKho tiếng Việt (Lớn)Thư viện Viện vật liệu xây dựngSẵn sàngSẵn sàng